Over ons

"Wij hebben er genoeg van. 

Samen klinkt onze stem luider. Samen brengen we een belangrijke boodschap over!"

50 jaar bezetting

In juni 2017 duurt de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël 50 jaar. Door deze bezetting worden de rechten van de Palestijnen al decennia met voeten getreden. Het conflict veroorzaakt aan beide zijden vele slachtoffers en biedt zowel Palestijnen als Israëli's geen enkel uitzicht op een vreedzame en stabiele samenleving.

Polarisatie, antisemitisme, islamofobie wereldwijd

Tegelijkertijd heeft dit conflict door zijn duur een ziekmakend effect op de relatie tussen bevolkingsgroepen, niet alleen in het Midden-Oosten zelf, maar over de hele wereld. We merken het ook in Nederland. Identificatie met de Palestijnen, met name door moslims en identificatie met Israël door met name joden en grote delen van de (christelijke) westerse bevolking, zorgen voor toenemende spanningen tussen de verschillende geloofsovertuigingen en tussen de verschillende etnische groepen. Stabiliteit in het Midden-Oosten is niet denkbaar zonder oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zonder oplossing van dit conflict zullen spanningen in de steden en straten van Europa verder toenemen. We willen dit niet zomaar laten gebeuren en daarom roepen we: Enough = Enough! 

Activisme voor jongeren

Met Enough is Enough! willen wij de 50-jarige bezetting door Israël van de Palestijnse gebieden op vernieuwende wijze onder de aandacht van brengen, juist nu de aandacht lijkt te verspringen naar andere problemen die in het Midden-Oosten spelen. Bezoekers en deelnemers krijgen een hernieuwd inzicht in de problematiek in Israël-Palestina en gaan naar huis met een gevoel van Enough is Enough! en met de juiste kennis over doelgericht activisme.

Wat is er te doen?

We bieden leerervaringen door interactieve lezingen, workshops, theater, film en nog veel meer. Bekijk ons veelzijdige programma.

Een Ander Joods Geluid

Enough = Enough! is een initiatief van Een Ander Joods Geluid. EAJG neemt deel aan het publieke en politieke debat over Israël en Palestina. Door publicaties, het optreden in de media en het organiseren van bijeenkomsten en door mensen met elkaar te verbinden, wil EAJG bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict. Meer weten over ons? Bekijk onze website!